CORONA / COVİD-19 (KORONA) VİRÜS TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

1. basamak / Aile Sağlığı  Merkezlerinde

Aile Sağlığı Merkezleri’ne ateş veya solunum yolu enfeksiyonu bulguları (öksürük, nefes darlığı) ile başvuran kişi, tıbbi maske takılarak diğer hastalardan ayrı muayene alanına alınacak.

Bu kişinin son 14 gün içerisinde hızlı vaka artışının yaşandığı ülkelerde bulunma veya Covid-19 tanısı almış bir kişiyle temas öyküsü olması halinde, hastanın durumu il, ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilecek. Sağlık müdürlüklerinin organizasyonuyla hasta 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşuna sevk edilecek.

2. ve 3. basamak / Sağlık Kuruluşlarında

Devlet hastaneleri ve üniversite eğitim hastaneleri ise Covid-19 tanısına uyan bir vaka ile karşılaşılması durumunda daha önce belirlenmiş olan birimlerde bu kişi ya da kişiler izole edilecek.

Hastadan solunum yolu örneği alınacak. Örnek negatif çıkarsa, hastaya alternatif tanıya yönelik tedavi verilecek. Tedavi sonucu semptomlarda 48 saat sonra düzelme olursa, alternatif taniya yönelik tedavi verilerek evde 14 gün süre ile izolasyona devam etmek kaydı ile hasta taburcu edilecek. 48 saat tedaviye rağmen semptomlarda düzelme yoksa hastadan ikinci defa örnek alınacak. 2. örneğin sonucunun da negatif çıkması durumunda Covid-19 dışlanarak diğer tedavi yöntemleri uygulanacak.

Hastalardan alınan numunenin pozitif çıkarsa Covid-19 tanısı ile güncel literatürdeki ve Covid-19 Rehberi'ndeki bilgiler ışığında uygun şekilde tedavi uygulanacak.

Kesinleşen olgulardan yoğun bakım ihtiyacı olan veya entübe edilen hastalar 2. 3. düzey yoğun bakım ünitelerinde izolasyon odalarında takip edilecek.

İyileşen hastaların taburcu edilmesi için en az 24 saat arayla alınan iki solunum yolu örneğinin negatif sonuçlanması beklenecek.

3 - Tedavi süreci

Erişkinler için hazırlanan algoritmada, halihazırda Covid-19 için güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmış spesifik bir antiviral tedavi bulunmadığı kaydedildi. Bununla birlikte başta Çin olmak üzere farklı ülkelerden, hastalık tablosuna ve hastalığın şiddetine göre çeşitli antiviral tedavilerin kullanıldığı çalışmalar yayımlandığı belirtildi. Bu çalışmalarda kullanılan antivirallerin etkin olduğu, klinik bulguların gerilemesinde ve hastaların iyileşme süreçlerinde olumlu katkı sağladığı ifade edildi.

Bu tedavilerden lopinavir/ritonavir (HIV ve AIDS'de kullanılan ilaçlar) kombinasyonu ve hidroksiklorokinin (sıtma tedavisinde kullanılan ilaç) Türkiye'de ruhsatlı olduğu belirtildi. Vakalarda bu ilaçların kullanılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Hasta 60 yaş ve üzerinde ise - Lopinavir/ritonavir ve hidroksiklorokin tedavisi 

  • 60 yaşın altında ise - Komobird hastalıklar varsa (kardiyovasküler hastalıklar, kanser, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere diğer durumlar) yine lopinavir/ ritonavir ve hidroksiklorokin tedavisi 
  • 60 yaşın altında ve komorbid hastalık yoksa ve hastalığın şiddeti ağır pnömoni (zatürre) düzeyinde ise - Lopinavir/ritonavir ve hidroksiklorokin tedavisi 

Diğer durumlarda - Covid-19'a yönelik antiviral verilmeyecek, izlem yapılacaktır.

c19metre.com mobil kullanıma uygun olarak tasarlanmış olsa bile grafikler en iyi bilgisayar ortamında görüntülenmektedir.
Vaka 246,861
Vefat 5,934
Vaka 5,476,266
Vefat 171,535
Vaka 3,278,895
Vefat 106,571
Vaka 2,530,490
Vefat 49,170
Vaka 917,884
Vefat 15,617
Vaka 516,296
Vefat 25,856
Vaka 511,369
Vefat 55,908
Vaka 445,111
Vefat 14,492
Vaka 382,111
Vefat 10,340
Vaka 358,843
Vefat 28,617
Vaka 341,070
Vefat 19,492
Vaka 316,367
Vefat 41,358
Vaka 295,902
Vefat 3,338
Vaka 288,047
Vefat 6,162
Vaka 282,437
Vefat 5,527